Our Heritage

Philipsin perustivat Eindhovenissa vuonna 1891 Gerard Philips ja hänen isänsä Frederik Philips. Neljä vuotta myöhemmin Gerardin veli Anton Philips tuli mukaan yrityksen toimintaan. Anton osoittautui loistavaksi kauppamieheksi ja muutamassa vuodessa Philipsistä kasvoi yksi maailman suurimmista hehkulamppujen valmistajista. Teollisen vallankumouksen innoittamana Philips perusti ensimmäisen tutkimuslaboratorionsa vuonna 1914. Yrityksen ensimmäisiä suuria innovaatioita olivat röntgen- ja radiolaitteet. Vuosien saatossa Philipsin monet keksinnöt ovat helpottaneet miljoonien ihmisten arkea.

1891 – 1915 Valon vallankumouksesta tuotekehitykseen

History_heritage_1891-1915_120x120.jpg

Philips aloitti toimintansa valmistamalla hiililankalamppuja ja oli vuosisadan vaihteessa yksi Euroopan suurimmista lamppujen valmistajista. Uuden valaistustekniikan edistysaskeleet vuosisadan vaihteessa käynnistivät yrityksen laajentumisen, ja vuonna 1914 yritys perusti tutkimuslaboratorion, jossa tutkittiin fyysisiä ja kemiallisia ilmiöitä ja jonka tarkoituksena oli osaltaan kiihdyttää tuoteinnovaatiota.

1915 – 1925 Innovaatioita ja tuotevalikoiman monipuolistumista: röntgensäteily ja radiovastaanotto

History_heritage_1915-1925_120x120.jpg

Vuonna 1918 Philips esitteli lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetun röntgenputken. Tästä alkoi Philipsin tuotevalikoiman monipuolistuminen ja tuotteiden suojaaminen patenttien avulla mm. röntgensäteilyn ja radiovastaanoton alueilla.

1925 – 1940 Ensimmäiset televisiot ja parranajokoneet

History_heritage_1925-1940_120x120.jpg

Vuonna 1925 Philips osallistui ensimmäisiin televisiokokeiluihin ja vuonna 1927 Philips käynnisti radioiden valmistuksen. vuoteen 1932 mennessä se oli myynyt miljoona radiolaitetta ja siitä oli tullut maailman suurin radioiden valmistaja. Vuotta myöhemmin yritys saavutti 100 miljoonan valmistetun radioputken rajan ja aloitti lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettujen röntgenlaitteiden valmistuksen Yhdysvalloissa. Vuoteen 1939 mennessä, jolloin esiteltiin Philipsin ensimmäinen parranajokone, yritys työllisti 45 000 henkeä eri puolilla maailmaa.

1940 – 1970 Teknologiset läpimurrot: C-äänikasetti markkinoille

History_heritage_1940-1970_120x120.jpg

Tiede ja teknologia ottivat suuria edistysaskeleita 1940- ja 1950-luvuilla, jolloin Philips kehitti pyörivät ajopäät - keksintö, joka johti Philishave-sähköparranajokoneen kehittämiseen. Samaan aikaan luotiin perusta myöhemmälle uraauurtavalle työlle transistorien ja mikropiirien kehittämisessä. Philips oli merkittävässä asemassa myös tv-kuvan nauhoittamiseen, siirtoon ja toistamiseen liittyvässä kehitystyössä. Philips esitteli C-äänikasetin vuonna 1963 ja valmisti ensimmäiset mikropiirit vuonna 1965.

1970 – 1980 Äänen, kuvan ja tiedonkäsittelyn tuotekehitys jatkuu

History_heritage_1970-1980_120x120.jpg

Uusien tuotteiden ja ajatusten virta jatkui läpi 1970-luvun: tutkimustyö johti uusien PL- ja SL-energiansäästölamppujen keksimiseen; muita edistysaskelia otettiin kuvan, äänen ja tiedon käsittelyssä, tallentamisessa ja siirtämisessä, jossa Philipsin tutkimusyhtiö kehitti optisen LaserVision -levyn, CD-levyn ja optisen telekommunikaatiojärjestelmän. Philips perusti PolyGramin, uskomattoman menestyksekkään levy-yhtiön, vuonna 1972 ja hankki Yhdysvalloissa omistukseensa Magnavoxin (1974) ja Signeticsin (1975).

1980 – 1990 Teknologian virstanpylväs: CD-levy

History_heritage_1980-1990_120x120.jpg

Vuonna 1983 Philips lanseerasi yhden teknologian lippulaivoistaan: CD-levyn. Myös Philipsin sadasmiljoonas tv-vastaanotin valmistettiin vuonna 1984. Hankintoja 1980-luvulla olivat televisiotuotannossa GTE Sylvania (1981) ja valaisinteollisuudessa Westinghouse (1983).

1990 – 2000 Muutoksia ja menestystä: DVD markkinoille

History_heritage_1990-2000_120x120.jpg

1990-luku oli merkittävä muutoksen vuosikymmen Philipsille. Yritys toteutti huomattavan uudelleenjärjestelyohjelman vahvistaakseen yrityksen taloudellista pohjaa. Yritys on myös keskittynyt ydinosaamisalueisiinsa. Philips on jatkanut menestyskulkuaan ja 300 miljoonan valmistetun Philishave-sähköparranajokoneen raja rikkoontui vuonna 1995. Digitaalisen vallankumouksen edelläkävijä Philips esitteli uusimman innovaationsa, DVD:n, yhdessä Sonyn kanssa vuonna 1997. DVD:stä tuli nopeiten kasvava kodinelektroniikkatuote koko alan historiassa.

Uudella vuosituhannella: Philips tänään

History_heritage_21_century_120x120.jpg

Uusi vuosituhat on ollut edelleen muutosten aikaa ja Philips on jatkanut kasvuaan. Philips ei ole enää ainoastaan kuluttajaelektroniikan valmistaja, vaan yritys aloitti uuden yrityskuvan rakentamisen, jotta se vastaisi paremmin yrityksen tuotealueita Heathcare-, Lifestyle- ja teknologia-liiketoiminta-alueilla. Vuonna 2004 Philips julkaisi uuden brändilupauksensa ”sense and simplicity”, jonka suuressa mainoskampanjassa yritys sitoutui tarjoamaan kuluttajille tuotteita, jotka ovat edistyneitä, helppokäyttöisiä ja suunniteltu kuluttajien toiveet huomioiden.

Syyskuussa 2006 Philips myi 80,1% puolijohteiden liiketoiminnastaan ryhmälle yksityisiä pääomasijoittajia. Syntyi vahva itsenäinen puolijohdeyritys nimeltään NXP, joka sai perinnökseen Philipsin 50-vuotisen kokemuksen innovaatioiden luomisesta. Myynti merkitsi uutta virstanpylvästä kohti sovelluksiin keskittyvää yritystä, jossa innovaatioita kehitetään brändilupauksen ”sense and simplicity” mukaisesti.

Syyskuussa 2007 Philips esitteli uuden visio 2010 -strategian, jonka tarkoitus on taata yrityksen kasvu myös tulevaisuudessa sekä lisätä yrityksen kannattavuutta. Osana visiota 2010 yrityksen organisaatiorakennetta yksinkertaistettiin ja 1. tammikuuta 2008 muodostettiin kolme liiketoimintasektoria: Healthcare, Lighting ja Consumer Lifestyle. Nämä uudistukset vahvistavat Philipsin asemaa markkinavoimaisena ja ihmisiin keskittyvänä yrityksenä, jolla on selkeä asiakkaiden tarpeita vastaava strategia ja rakenne. Näiden muutosten avulla Philipsin tavoitteena on rakentaa johtava terveys- ja hyvinvointibrändi.

Vuonna 2011 käynnisti monivuotisen muutosohjelman nimeltään Accelerate!, jolla luodaan kuvaa nopeasti reagoivasta, asiakaskeskeisestä ja yrittäjähenkisestä yhtiöstä. Muutos- ja suorituskykyohjelman viisi keskeistä elementtiä ovat asiakaskeskeisyys, voittamiseen tarvittavat voimavarat, saumattomat arvoketjut, jotka ottavat asiakkaan huomioon kaikissa vaiheissa sekä kulttuuri ja toimintamalli. Ohjelman päätavoitteena on tarjota Philipsille mahdollisuus tuoda kansainvälisille markkinoille nopeammin uusia, paikallisiin tarpeisiin sovitettuja innovaatioita, jotka lisäävät yhtiön arvoa.