Terveyden ja hyvinvoinnin indeksi

kesäkuu 16, 2011


”Tieto  on ensimmäinen askel suuntaan joka tekee mahdolliseksi sellaisten  kestävien ja mielekkäiden innovaatioiden luomisen,  jotka todella vaikuttavat elämään. Siksi Philips haluaa parantaa ihmisten elämää.”

Philipsin Terveyden ja Hyvinvoinnin indeksi  on toteutettu nyt ensimmäistä kertaaPohjoismaissa.  Se on osa mailmanlaajuista tukimusta,  joka on Philipsin Health and Well-being  Centerin kehittämä. Ineksi on täähän mennessä toteutettu 30 maassa.

Tutkimuksen tarkoitus on tuoda esiin ja levittää terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää  tietämystä. Tämän tutkimuksen tuloksilla voi Philips tuoda keskusteluun tosiasioita  siitä,  kuinka maailmanlaajuisia haasteita tulee kohdata.

    
Tietoa tutkimuksesta (johon raportti perustuu) 
 • 1000+ osallistujaa jokaisesta maasta (Ruotsi, Tanska, Norja ja Suomi
 • Osallistujille esitettiin 34 terveyttä ja hyvinvointia koskevaa kysymystä
 • Kyselylomake mukaili pitkälti maailmanlaajuisesti tehtyä tutkimusta, joten eri maiden tuloksia voidaan verrata toisiinsa.

 

   
Raportin rakenne:
 • Kuinka Pohjoismaissa asuvat ihmiset huolehtivat terveydestään
  – Terveys ja hyvinvointi yleisellä tasolla
  – Miten pohjoismaalaiset pitävät huolta terveydestään
 • Stressi ja huolet
 • Uni
 • Paino ja ruokavalio
 • Livable cities – missä pohjoismaalaiset haluaisivat asua
 • Teknologian rooli ihmisten elämässä

 

Raportti antaa meille ainutlaatuisen ja kattavan kuvan siitä, miten pohjoismaalaiset voivat ja mitä tekijöitä he arvostavat jokapäiväisessä elämässään.


Suomalaisten terveysprofiili

 • Eniten suomalaisia huolestuttaa näön huonontuminen, ylipaino ja selkäkivut. Suomalaiset pelkäävät syöpää selvästi muita pohjoismaalaisia vähemmän.
 • Terveyspalvelut, turvallisuus ja työmahdollisuudet vaikuttavat eniten suomalaisten asuinpaikkavalintaan.  
 • Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti uuteen teknologiaan ja käyttävät ahkerasti verkkoa tiedonhankintaan.
 • Suomalaiset haluavat olla perillä terveyteen liittyvistä asioista huomattavasti muita pohjoismaalaisia useammin.

 


 

Terveys ja hyvinvointi Philips

Terveys ja hyvinvointi Philips

Haluamme rakentaa johtavan brändin tervryden ja hyvinvoinnin aloilla.