Akershusin yliopistollisen sairaalan ja Philipsin yhteistyö jatkuu

maaliskuu 5, 2014

  • Akershusin yliopistollisen sairaalan ja Philipsin yhteistyösopimus on Pohjoismaiden ensimmäinen Managed Equipment Service -sopimus (MES), jonka tavoitteena on parantaa hoitotuloksia ja pienentää kustannuksia hyödyntämällä uusia tekniikoita, operatiivista suunnittelua sekä tuki- ja konsultointipalveluita
  • Jatkosopimuksen myötä Philips Healthcare vastaa Akershusin yliopistollisen sairaalan innovatiivisten kuvantamislaitteiden ja palveluiden toimituksesta ja hallinnoinnista, ja auttaa täten sairaalaa vastaamaan tulevaisuuden hoitopalveluiden laatua, kustannuksia ja hoitotuloksia koskeviin vaatimuksiin

 

Oslo, Norja – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ja Akershusin yliopistollinen sairaala ovat juuri allekirjoittaneet kuusivuotisen jatkosopimuksen, joka koskee sairaalan kaikkien radiologisten ja isotooppilääketieteellisten laitteiden hallinnointia. Yhteistyösopimuksen on määrä alkaa 1. tammikuuta 2015 ja se on voimassa 31.12.2020 saakka. Yhteistyösopimus Philipsin kanssa luo Akershusin yliopistolliselle sairaalalle edellytykset taloudellisesti kestävän, potilaskeskeisen terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiselle.

 

Akershusin yliopistollinen sairaala – eräs Euroopan nykyaikaisimmista sairaaloista – on julkinen opetussairaala, jossa työskentelee 9 000 työntekijää. Sairaalalla on yhteensä 936 potilaspaikkaa, joista 648 sijaitsee somaattisella osastolla ja 288 psykiatrisella osastolla.

 

Strategisesti merkittävä yhteistyö
"Sairaala solmi uuden Akershusin yliopistollisen sairaalan (Ahus) rakentamisen yhteydessä strategisen yhteistyösopimuksen Philipsin kanssa. Yhteistyö Philipsin kanssa on tarjonnut Ahusille uudenaikaisilla, korkealaatuisilla laitteilla varustetun kuvantamisosaston, nopeaa ja hyvää palvelua, suotuisat taloudelliset edellytykset sekä strategisen yhteistyön, joka on ollut keskeinen osa sairaalan kuvantamistutkimuksen kehittämistä. Kuusivuotinen yhteistyömme Philipsin kanssa on toiminut hyvin – ja odotamme hyvää yhteistyötä myös seuraavalle kuudelle vuodelle", Akershusin yliopistollisen sairaalan liiketoiminta-alueen johtaja Janne Pedersen kertoo. 

 

Kumppanuus, joka mahdollistaa riskien jakamisen
Yhteistyösopimus on niin kutsuttu suoritussidonnainen Managed Equipment Service -sopimus, johon sisältyy 22 kuvantamislaitteen tekninen takuu vuoteen 2020 saakka. Sopimus takaa Akershusin yliopistolliselle sairaalalle parhaimman mahdollisen taloudellisen hyödyn, ja samalla eri koulutus- ja konsultointipalvelut mahdollistavat prosessien jatkuvan kehittämisen. Sopimuksen sisältämä toimitustakuu takaa, että sopimuksen alaisten laitteiden tekniset ominaisuudet ovat aina ennalta määritetyn tason mukaisia.

 

"Tämä jatkosopimus on Philipsille erittäin tärkeä", Thor-Harald Kløver, Norjan Philips Healthcaren johtaja kertoo. "Lääketieteellisten laitteiden toimittajana haluamme tulla mitatuksi tarjoamistamme tuloksista. Monet yritykset myyvät pelkästään laitteita, jättäen sen jälkeen asiakkaan omilleen. Pitkäaikaisen yhteistyön ansiosta asiakkaamme voivat arvioida tuottamaamme arvoa pidemmällä aikavälillä – yksittäisen tuotteen ostamisen sijaan", hän huomauttaa.

 

Jatkosopimus perustuu vuodesta 2007 lähtien voimassa olleeseen sopimukseen, joka on johtanut julkisen ja yksityisen sektorin innovatiiviseen ja proaktiiviseen yhteistyöhön. "Suuri osa terveydenhuollon alalla kehitetyistä innovaatioista perustuu tiedon ja kokemuksen jakamiseen, ja siksi tehokkaan terveydenhuoltojärjestelmän luomiseksi ratkaisut tulisi kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa", Thor-Harald Kløver kertoo. "Olemme ylpeitä, kun asiakas näkee, että olemme toimineet lupauksemme mukaisesti ja haluaa sen jälkeen jatkaa kanssamme – pidämme tätä todisteena toimivasta yhteistyöstä".

 

Philipsin yhteistyösopimukset

Our Public Private Partnerships provide shared equity investment and technology supply. Our Capital Structuring solutions help customers to raise additional capital publicly for planned investments.Philipsin innovatiiviset toimintamallit tarjoavat kustannustehokkaita ja kestäviä toimintatapoja, jotka mahdollistavat terveydenhuoltoyksikön tehokkaan toiminnan. Philipsin Managed Equipment Service –sopimus ja Turnkey Service –ratkaisut mahdollistavat sairaaloille viimeisimmän teknologian hyödyntämisen kustannustehokkaasti. Monivuotisella, kokonaisvaltaisella yhteistyöllä asiakkaan on mahdollista keskittyä hoitotyöhön teknologian sijaan. Managed Equipment Services –sopimus on pitkäaikainen asiakkaan yhteistyösopimus tarjoten terveydenhuollon viimeisimmän teknologian  (sisältäen hankinnan, asennuksen, ylläpidon ja päivitykset) tuettuna Philipsin konsultoinnilla, koulutuksella ja muilla tukitoiminnoilla.

 

Perinteiset hankintaprosessit eivät aina tarjoa parhaimpia mahdollisimpia teknologisia innovaatioita. Teknologian käyttöä tulee jatkuvasti optimoida henkilöstön koulutuksella, ohjelmistopäivityksillä ym. Philipsin innovatiiviset toimintamallit mahdollistavat asiakkaalle infrastuktuurin uusimisen pienemmillä pääomakustannuksilla.

 

Lue lisää: www.healthcare.philips.com/main/support/consulting 

Lisätietoja:

Pia Lindhe, Philips Nordic
Head of Brand, Communication & Digital Government & Public Affairs
Puhelin: +46 70 204 22 18
Sähköpostiosoite: pia.lindhe@philips.com
Verkkosivu: www.philips.com

 

Janne Pedersen, Akershusin yliopistollinen sairaala
Liiketoiminta-alueen johtaja, Diagnostiikan ja tekniikan osasto
Puhelin: +47 02900
Sähköpostiosoite: janne.pedersen@ahus.no 
Verkkosivu: www.ahus.no

.

Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) on terveyden ja hyvinvoinnin alalla toimiva monialayritys, joka keskittyy parantamaan ihmisten elämänlaatua mielekkäiden innovaatioiden avulla terveydenhuollon, lifestyle-tuotteiden ja valaistuksen alalla. Yhtiön pääkonttori on Alankomaissa. Vuonna 2013 Philipsin palveluksessa työskenteli noin 115 000 henkilöä ja sen myynti oli 23,3 miljardia euroa. Yhtiöllä on myyntiä ja palveluita nykyisin yli 100 maassa. Philips on johtavassa asemassa kardiologisen hoidon, akuutti- ja kotihoidon, energiaa säästävien valaistusratkaisujen ja uudenlaisten valaistussovellusten sekä parranajon, muun kauneudenhoidon ja suun terveyden alalla. Philipsin uutisia on osoitteessa www.philips.fi/uutiset 

.

Akershusin yliopistollinen sairaala

Akershusin yliopistollinen sairaala (Ahus) tarjoaa potilaiden terveyttä edistävää hoitoa. Paikallis- ja aluesairaalana Ahus tarjoaa terveyspalveluja keskimäärin 490 000 potilaalle. 1. tammikuuta 2011 lähtien Ahusin piiriin on kuulunut Romeriken seudulla sijaitsevan Follon kunnat (Nesin kunnan somaattisia hoitopalveluita lukuun ottamatta), Østfoldissa sijaitseva Rømskog sekä Oslon kolme pohjoisinta kaupungin osaa: Alna, Grorud ja Stovner. Sairaalan päätehtävänä on potilashoito, tutkimus- ja opetustyöt sekä potilas- ja perhekoulutus. Lisäksi Ahus tarjoaa somaattisen terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdetyön erikoishoitopalveluita. Visiomme on: Inhimillisesti läsnä – tieteellisesti vahva.

.