Vanhemmat ylisuojelevat lapsiaan enemmän kuin edellinen sukupolvi

kesäkuu 30, 2014

Vanhemmuuteen ja lastenkasvatukseen liittyvät näkemykset ovat vahvasti sidottuja kunkin ajan normeihin ja yhteiskuntakäsitykseen. Philips AVENT juhlii tänä vuonna 30-vuotispäiväänsä ja toteutti sen johdosta kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten käsityksiä vanhemmuuden muutoksesta ajan myötä sekä vanhemmuuden vaikutuksesta elämään.

 

– Ympäristö vaikuttaa tapaamme ottaa vanhemman rooli. Nykypäivän informaatioyhteiskunnalla voi olla oma vaikutuksensa siihen, että vanhemmat pelkäävät lapsilleen tapahtuvan jotakin. Olemme entistä paremmin selvillä asioista, mutta samanaikaisesti koemme vaikeuksia suodattaa kaikkea saamaamme tietoa, mikä voi johtaa huoleen itsensä ja lastensa puolesta, sanoo kätilö Sofie Låftman MamaMia-lääkäriasemalta,

 

Neuvoja neuvolasta, äidiltä tai internetistä

Suomalaisista reilut 40 prosenttia kokee, että heidän odotuksensa vanhemmuudesta vastasivat todellisuutta. Alle 10 prosenttia sanoo, ettei ollut valmistautunut elämänmuutokseen. Noin 30 prosenttia toivoisi lisää aikaa itselleen tai parisuhteelle. 23–35-vuotiaiden ikäryhmässä enemmän aikaa itselle tai parisuhteelle toivoi puolet vastaajista.

 

Tarvitessaan neuvoa lapsen terveyteen tai hyvinvointiin liittyeen suomalaiset lähestyvät neuvolaa tai muuta lapsiin erikoistunutta asiantuntijaa (66,5 %), katsovat internetistä (38,6 %) tai kysyvät äidiltä (31,7 %). Tässä kysymyksessä eri ikäryhmillä oli hyvin erilaisia vastauksia: 18–22-vuotiaat kysyvät neuvoa ensisijaisesti äidiltä (61,5 %), 23–35-vuotiaat etsivät tietoa ensisijaisesti internetistä (72,7 %) ja sitä vanhemmat ikäryhmät lähestyivät ensisijaisesti neivolaa tai muuta lapsiin erikoistunutta asiantuntijaa (67,4/67,9 %).

 

Philips AVENT – 30 vuotta asiantuntevaa apua vanhemmille ja lapsille

Edward ja Cecilia Arkin lanseerasivat vuonna 1984 innovatiivisen tuttipullon, josta muodostui nopeasti tuttipullojen maailmanlaajuinen standardi. Näin alkoi Philips AVENT -tuotemerkin historia, jossa on 30 vuoden aikana nähty useita innovaatioita. Philips AVENT -tuotevalikoimaan kuuluu 30 erilaista tuotekategoriaa, mukaan lukien tutit, tuttipullot, nokkamukit, itkuhälyttimet, sterilointilaitteet ja pullonlämmittimet.

 

Suosituimmat apuvälineet imetyksen ja taaperovaiheen aikana:

 • Tuttipullo (85,3 %)
 • Tutti (80,4 %)
 • Liivinsuojat  (47,5 %)
 • Käsikäyttöinen rintapumppu (35,4 %)

– Philips AVENT on vuosien varrella saanut lukuisia hienoja kunniamainintoja ja palkintoja niin rintapumpuista kuin mukeista. Paras palkinto on kuitenkin tyytyväisten vanhempien kiitos, kun he kertovat näiden tuotteiden helpottaneen heidän arkeaan, sanoo Jenny Flodman, markkinointipäällikkö, Philips AVENT.

 


*Kyselytutkimuksen toteutti 5-12 kesäkuuta 2014 välisenä aikana Snabba Svar tilaajana Philips AVENT. Siihen vastasi 1048 suomalaista vanhempaa ikäryhmästä 18-70. Paneeli oli edustava suomalaisten asuinpaikan ja sukupuolen jakauman suhteen. 


 

Lisätietoja:

Jenny Flodman, Philips AVENT, jenny.flodman@philips.com, +46 70 695 27 55


Kuvia, tuotetietoja ja kokeilupyynnöt:


Viestintätoimisto AC-Sanafor, philips@acsanafor.fi, +358 40 706 8021

Lisää Philipsin uutisia voi lukea Philipsin MyNewsdesk-lehdistöhuoneessa. 

.

Tutkimustuloksia lyhyesti

Mitä apuvälineitä olet käyttänyt imetyksen tai taaperovaiheen aikana?

 • Suosituimpia apuvälineitä ovat tuttipullo (85,3 %) ja tutti (80,4 %).
 • Lähes puolet ikäryhmistä 18-35 käyttää/on käyttänyt käsikäyttöistä rintapumppua.
 • Yli puolet ikäryhmistä 18-35 käyttää/on käyttänyt itkuhälytintä, kun taas ikäryhmässä 36-55 vain reilut 30 % käyttää/on käyttänyt itkuhälytintä ja ikäryhmässä 56-70 vain 7 % käytti itkuhälytintä lapsilleen.

 

Vanhemmuudesta:

 • 47 % vastaajista uskoi, että vanhemmat kokevat lasten rajoittavan elämäänsä nyt enemmän kuin edellisen sukupolven kohdalla.
 • 52 % vastaajista uskoi vanhempien olevan entistä enemmän huolissaan siitä, että heidän lapselleen tapahtuu jotakin.
 • 51 % uskoi vanhempien olevan nyt ylisuojelevampia kuin edellisen sukupolven kohdalla.
 • Suomalaisista reilut 40 % kokee, että heidän odotuksensa vanhemmuudesta vastasivat todellisuutta. Alle 10 % sanoo, ettei ollut valmistautunut elämänmuutokseen.
 • Noin 30 % toivoisi lisää aikaa itselleen tai parisuhteelle. 23–35-vuotiaiden ikäryhmässä enemmän aikaa itselle tai parisuhteelle toivoi puolet vastaajista.
 • Vain 11 % sanoo, että heidän on vaikea pitää langat käsissä kaikilla elämänalueilla. Nuoremmilla ikäryhmillä luku on hieman korkeampi kuin vanhemmilla ikäryhmillä.
 • Suhde kumppaniin on parantunut lasten saannin jälkeen 17 % vastaajista.
 • Suhde kumppaniin on huonontunut lasten saannin jälkeen 15 % vastaajista. 18–22-vuotiaiden ikäryhmässä 0 % vastasi suhteen huonontuneen.

 

Mistä hankit tietoa, kun sinulla on/oli lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä?

 • Top-3: 1. Neuvola tai muu lapsiin erikoistunut asiantuntija (66,5 %), 2. Internet (38,6 %), 3. Äiti (31,7 %)
 • 18–22-vuotiaat kysyvät neuvoa ensisijaisesti äidiltä (61,5 %), 23–35-vuotiaat etsivät tietoa ensisijaisesti internetistä (72,7 %) ja sitä vanhemmat ikäryhmät lähestyivät ensisijaisesti neivolaa tai muuta lapsiin erikoistunutta asiantuntijaa (67,4/67,9 %).

 

Saatko/saitko/saitteko lastenhoitoapua seuraavilta tahoilta lasten ollessa pieniä?

 • Seitsemän kymmenestä on saanut apua isoäidiltä.
 • 39,9 % on saanut apua muilta sukulaisilta, 39,5 isoisältä.
.

Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) on terveyden ja hyvinvoinnin alalla toimiva monialayritys, joka keskittyy parantamaan ihmisten elämänlaatua mielekkäiden innovaatioiden avulla terveydenhuollon, lifestyle-tuotteiden ja valaistuksen alalla.

Yhtiön pääkonttori on Alankomaissa. Vuonna 2013 Philipsin palveluksessa työskenteli noin 112 000 henkilöä ja sen myynti oli 23,3 miljardia euroa. Yhtiöllä on myyntiä ja palveluita nykyisin yli 100 maassa. Philips on johtavassa asemassa kardiologisen hoidon, akuutti- ja kotihoidon, energiaa säästävien valaistusratkaisujen ja uudenlaisten valaistussovellusten sekä parranajon, muun kauneudenhoidon ja suun terveyden alalla. Philipsin uutisia voit lukea osoitteessa www.philips.fi/uutiset.

.