Consumer
Products
2000 series Täysin automaattinen espressokeitin

2000 series Täysin automaattinen espressokeitin

Yksi juoma, Musta HD8650/91

Vianmääritys

Miten Philipsin automaattisen espressokeittimen kalkinpoisto suoritetaan?

Philipsin espressokeittimet kuuluvat eri sarjoihin. Etsi konettasi koskevat ohjeet jatkamalla lukemista.

Mitkä ohjeet koskevat Philips-espressokeitintäni?

Noudatettavat ohjeet määräytyvät Philips-sarjan mukaan.

Seuraavat mallit on esitelty kuvassa vasemmalta oikealle:
Philips 4000, Philips 3100, Philips 3000 (ilman näyttöä), Philips 2100 Easy Cappuccino, Philips 2000 (mukana säädin / ilman säädintä)

Philips 3000- ja Philips 2100 Easy Cappuccino -malleista on saatavilla englanninkielinen ohjevideo.

Kahvinkeitinmallien kuvia

Philips 4000- ja 3100-sarjat, näytölliset koneet; kalkinpoisto-ohjeet

Näissä Philipsin espressokeittimissä on näyttö.

1) Valitse MENU (VALIKKO) ja Start Calc Clean (Aloita kalkinpuhdistus).

2) Valitse kalkinpoisto painamalla CAPPUCCINO-painiketta.

3) Keitin pyytää sinua lisäämään vedellä täytetyn maitokannun ja vetämällä maitokannun annostelijan oikealle.

4) Näytössä näkyy kalkinpoiston symboli.

5) Kaada Saecon kalkinpoistoainepullon koko sisältö vesisäiliöön.

6) Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä CALC CLEAN -viivaan asti.

7) Aseta vesisäiliö takaisin koneeseen.

8) Aseta maitoannostelijan ja annostelusuuttimen alle kulho.

9) Aloita kalkinpoisto painamalla CAPPUCCINO-painiketta.

10) Kone aloittaa kalkinpoistoaineen tasaisen annostelun. Näytössä näkyvä palkki ilmoittaa edistymisen. Tämä kestää noin 20 minuuttia.

Huomautus: Kalkinpoisto-ohjelman voi keskeyttää ESPRESSO-painiketta. Jatka ohjelmaa painamalla CAPPUCCINO-painiketta uudelleen.

11) Kun kalkinpoistoaineen ja veden sekoitus on käytetty loppuun, näytössä näkyy tyhjän vesisäiliön symboli.

12) Huuhtele vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti ja aseta säiliö takaisin paikalleen. Huuhtelun aloituksen symboli näkyy näytössä.

13) Täytä maitokannu vedellä MIN-merkkiin asti ja aseta se koneeseen.

14) Irrota maitokannun annostelija vetämällä oikealle.

15) Aseta kulho takaisin paikalleen.

16) Kun painat CAPPUCCINO-painiketta, kone aloittaa huuhtelun.

17) Kun KALKINPOISTO OK -symboli näkyy näytössä, huuhtelu on valmis.

Huomautus: Jos näytössä näkyy KALKINPOISTO OK -symbolin sijasta VESISÄILIÖ-symboli, vesisäiliötä ei täytetty MAX-merkkiin asti. Täytä vesisäiliö MAX-merkkiin asti ja suorita huuhtelu uudelleen. Toista vaiheita 12–17, kunnes KALKINPOISTO OK -symboli näkyy näytössä. Vaiheet on ehkä suoritettava useita kertoja, ennen kuin symboli tulee näkyviin.

18) Poistu toiminnosta painamalla CAPPUCCINO-painiketta.

19) Kone lämpenee ja suorittaa automaattisen huuhtelun.

20) Kone on käyttövalmis.

Philips 3000 -sarja, koneet ilman näyttöä; kalkinpoisto-ohjeet

1) Tyhjennä valumisastia ja kahvijauhesäiliö.

2) Irrota klassinen maidonvaahdotin / automaattinen maidonvaahdotin höyryn / kuuman veden putkesta. Aseta kuuman veden suutin koneisiin, joissa on kuuman veden suutin.

3) Irrota lisävedensuodatin (INTENZA+) vesisäiliöstä (valinnainen).

4) Kaada Saecon kalkinpoistoainepullon koko sisältö vesisäiliöön.

5) Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä CALC CLEAN -viivaan asti.

6) Aseta vesisäiliö takaisin koneeseen.

7) Aseta höyryn / kuuman veden putken ja kahvin annostelusuuttimen alle kulho.

8) Aloita kalkinpoisto-ohjelma painamalla CALC CLEAN -painiketta vähintään kolme sekuntia. ESPRESSO-painikkeen valo alkaa palaa tasaisesti, ja CALC CLEAN -painike vilkkuu koko ohjelman ajan.

9) Kalkinpoisto-ohjelman valo alkaa palaa tasaisesti, ja kone alkaa annostella kalkinpoistoainetta tasaisin väliajoin Tämä kestää noin 20 minuuttia.

Huomautus: Kalkinpoisto-ohjelman voi pysäyttää painamalla Espresso-painiketta. Jatka ohjelmaa painamalla Espresso-painiketta uudelleen.

10) Kun kalkinpoistoaineen ja veden sekoitus on käytetty loppuun, EI VETTÄ -valo palaa jatkuvasti.

11) Huuhtele vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti ja aseta säiliö takaisin paikalleen. Huuhteluohjelman valo palaa jatkuvasti.

12) Aseta kulho paikalleen.

13) Kun ESPRESSO-painike vilkkuu, käynnistä huuhteluohjelma painamalla painiketta.

14) Kun huuhteluohjelma on valmis, CALC CLEAN -painikkeen valo sammuu.

Huomautus: Jos tyhjän vesisäiliön symboli näkyy näytössä eikä CALC CLEAN -painikkeen valo sammu, toista vaiheita 11-13, kunnes CALC CLEAN -painikkeen valo sammuu.

15) Kone kuumenee ja suorittaa automaattisen huuhteluohjelman. ESPRESSO- ja COFFEE-painikkeet vilkkuvat yhtä aikaa.

16) Irrota valumisastia, huuhtele se ja aseta takaisin paikalleen.

17) Kone on käyttövalmis.

Play Pause
You need Flash to see video.
Click here to download it.

Philips 2100 Easy Cappuccino -sarja; kalkinpoisto-ohjeet

1) Sammuta kone.

Huomautus: kalkinpoisto-ohjelmaa ei voi aloittaa, jos konetta ei sammuteta.

2) Tyhjennä valumisastia ja aseta se takaisin. Irrota automaattinen maidonvaahdotin (jos kuuluu varustukseen).

3) Tyhjennä vesisäiliö ja irrota Intenza-vesisuodatin (jos kuuluu varustukseen).

4) Kaada Philips/Saeco-kalkinpoistoainepullon koko sisältö vesisäiliöön.

5) Lisää kalkinpoistoaineen sekaan vettä vesisäiliön MAX-merkkiin asti.

6) Varmista, että säädin on asetettu KAHVIPAPU-kuvakkeen kohdalle.

7) Aseta kuuman veden / höyryn putken ja kahvin annostelusuuttimen alle kulho.

8) Varmista, että koneen virta on katkaistu. Paina ESPRESSO-painiketta ja CAPPUCCINO-painiketta samanaikaisesti noin viiden sekunnin ajan. Oranssi kalkinpoiston merkkivalo vilkkuu hitaasti koko kalkinpoisto-ohjelman ajan.

9) Käännä säädin KUUMA VESI -kuvakkeen kohdalle ja kuumenna vesi. Anna kuuman veden valua ulos kuuman veden / höyryn putkesta 10 sekunnin ajan.

10) Käännä säädin takaisin YKSI PAPU -kuvakkeen kohdalle. Odota noin yksi minuutti, jotta kalkinpoistoaine ehtii vaikuttaa.

11) Valmista kupillinen espressoa painamalla ESPRESSO-painiketta. Odota noin yksi minuutti, jotta kalkinpoistoaine ehtii vaikuttaa.

Huomautus: Kalkinpoisto-ohjelman aikana kahvin jauhatus ei toimi. Jos painat espresso-painiketta, koneesta valuu ulos vain vettä.

12) Toista vaiheita 10–11, kunnes EI VETTÄ -valo palaa jatkuvasti.

13) Irrota vesisäiliö koneesta ja huuhtele se.

14) Täytä vesisäiliö raikkaalla hanavedellä MAX-merkkiin asti ja aseta vesisäiliö takaisin koneeseen.

15) Tyhjennä iso kuppi ja aseta se takaisin valumisastian päälle kuuman veden / höyryn putken alle.

16) Valmista kupillinen espressoa painamalla ESPRESSO-painiketta. Toista tämä kaksi kertaa.

17) Käännä säädin KUUMA VESI -kuvakkeen kohdalle.

18) Anna kuuman veden valua ulos kuuman veden / höyryn putkesta, kunnes EI VETTÄ -merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.

19) Irrota valumisastia, huuhtele se ja aseta takaisin paikalleen.

20) Kiinnitä automaattinen maidonvaahdotin paikalleen.

21) Irrota vesisäiliö ja huuhtele se.

22) Täytä vesisäiliö raikkaalla hanavedellä MAX-merkkiin asti ja aseta vesisäiliö takaisin koneeseen.

23) Sammuta kone painamalla virtapainiketta. Kun käynnistät laitteen uudelleen, se on jälleen käyttövalmis.

Play Pause
You need Flash to see video.
Click here to download it.

Philips 2000 -sarja, jossa on säädin, kalkinpoisto-ohjeet

1) Sammuta kone.

2) Tyhjennä valumisastia ja aseta se takaisin.

3) Tyhjennä vesisäiliö ja kaada säiliöön Philips/Saeco-kalkinpoistoaine. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti ja aseta se paikalleen.

4) Aseta suuri astia höyry-/vesiputken alle.

5) Käännä säädin keskelle PAPU-asentoon.

6) Paina ESPRESSO- ja COFFEE-painikkeita samaan aikaan viisi sekuntia. Kone annostelee kalkinpoistoaineen sisäisesti valumisastiaan useissa yhden minuutin jaksoissa. Kalkinpoistoainetta ei annostella kuuman veden / höyryn putken kautta. Tämä kestää noin viisi minuuttia. Oranssi kalkinpoiston merkkivalo vilkkuu hitaasti koko kalkinpoisto-ohjelman ajan.

7) Kun vihreä KAKSI KUPPIA -valo palaa jatkuvasti, käännä säädin KUUMA VESI -asentoon. Noin yhden minuutin kuluttua kone alkaa annostella nestettä kuuman veden / höyryn putken kautta useissa yhden minuutin jaksoissa, kunnes vesisäiliö on tyhjä. Tämä kestää noin 15 minuuttia.

8) Kun vihreä KAKSI KUPPIA -valo vilkkuu hitaasti, käännä säädin keskelle PAPU-asentoon. KAKSI KUPPIA -valo sammuu ja punainen EI VETTÄ -valo alkaa palaa jatkuvasti.

9) Irrota ja tyhjennä säiliö ja valumisastia ja aseta ne takaisin paikoilleen.

10) Irrota vesisäiliö, huuhtele se ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

11) Kun vihreä KAKSI KUPPIA -valo palaa jatkuvasti, käännä säädin KUUMA VESI -asentoon. Kone valmistelee väylän nopeasti. Oranssi kalkinpoiston merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa koko kalkinpoisto-ohjelman aikana.

12) Kun vihreä KAKSI KUPPIA -valo vilkkuu hitaasti, käännä säädin keskelle PAPU-asentoon. Kone annostelee vettä sisäisesti valumisastiaan. Kalkinpoistoainetta ei annostella kuuman veden / höyryn putken kautta.

13) Kun vihreä KAKSI KUPPIA -valo palaa jatkuvasti, käännä säädin KUUMA VESI -asentoon. Kone annostelee nyt vettä höyry-/vesiputken kautta.

14) Kun huuhteluohjelma on valmis, oranssi KALKINPOISTO-valo sammuu ja HUOMIO-valo alkaa vilkkua. Käännä säädin keskelle PAPU-asentoon.

15) Vihreä VALMIUSTILA-valo vilkkuu. Kone lämpenee ja suorittaa automaattisen huuhtelun.

16) Kone on käyttövalmis.

Philips 2000 -sarja, jossa ei ole säädintä, kalkinpoisto-ohjeet

1) Sammuta kone.

2) Tyhjennä valumisastia ja aseta se takaisin.

3) Tyhjennä vesisäiliö ja kaada säiliöön Philips/Saeco-kalkinpoistoaine. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti ja aseta se paikalleen.

4) Aseta astia annostelusuuttimen alle.

5) Paina ESPRESSO-painiketta viisi sekuntia. Oranssi KALKINPOISTON merkkivalo vilkkuu hitaasti koko kalkinpoisto-ohjelman ajan.

6) Kone annostelee kalkinpoistonesteen annostelusuuttimen kautta useissa yhden minuutin jaksoissa, kunnes vesisäiliö on tyhjä. Tämä kestää noin 20 minuuttia.

7) Kun punainen EI VETTÄ -valo syttyy, irrota ja tyhjennä säiliö ja valumisastia ja aseta ne takaisin paikoilleen.

8) Irrota vesisäiliö, huuhtele se ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

9) Kone alkaa annostella vettä annostelusuuttimen kautta. Oranssi KALKINPOISTON merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa koko kalkinpoisto-ohjelman aikana.

10) Kun huuhteluohjelma on valmis, oranssi KALKINPOISTO-valo sammuu ja vihreä VALMIUSTILA-valo alkaa vilkkua. Kone lämpenee ja suorittaa automaattisen huuhtelun.

11) Kone on käyttövalmis.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HD8650/91 , HD8829/01 , CA6702/00 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8652/51 , HD8821/01 , HD8824/01 , HD8831/01 , HD8834/01 , HD8847/01 . enemmän vähemmän

Eikö tämä ole etsimäsi tuote?

Saitko vastauksen kysymykseesi?

Jos et, ota meihin yhteyttä.